Вартість послуги від 6 500 грн.

Державна реєстрація громадських об’єднань в Києві та Київській області.

З початку 2013 року діє новий ЗУ “Про громадські об’єднання”, у зв’язку з чим дана сфера зазнала значних змін. Скасовано обов’язкову територіальну залежність об’єднань (місцеві, всеукраїнські, міжнародні) та закріплено принцип вільного вибору місця діяльності. Проте об’єднання, за своїм бажанням і при дотриманні деяких вимог, може отримати статус всеукраїнського.

Реєстрація громадської спілки чи організації потребує специфічних знань, перш за все для розробки установчих документів. Спеціалісти нашої компанії нададуть повний спектр послуг, необхідних для реєстрації громадського об’єднання в м. Бровари

Документи для реєстрації громадського об’єднання

Громадське об’єднання може створюватись у одній із двох форм:

 1. організація – засновники та учасники являються фізичними особами;
 2. спілка – засновник – юридична особа, учасники – юридичні та/або фізичні особи.

Функціонування вказаних форм об’єднання можливе як у вигляді юридичної особи, так і без її створення.

У разі бажання створити громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, необхідно зібрати наступні документи:

 1. заява встановленої форми;
 2. заповнена реєстраційна картка;
 3. протокол установчих зборів (конференції);
 4. два екземпляри статуту;
 5. відомості щодо керівних органів та особи, уповноваженої на представництво (разом із згодою вказаної особи);
 6. відомості щодо структури власності засновників (лише для громадської спілки);
 7. документ (легалізований), що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи (якщо вона виступає засновником).

У випадку створення громадського об’єднання без реєстрації юридичної особи, необхідно здійснити повідомлення реєстраційного органу, шляхом надання наступних документів:

 1. заява;
 2. протокол установчих зборів (конференції);
 3. відомості про засновників та представника;
 4. статут (2 екз.) та інформація щодо керівних органів – лише якщо їх затвердження прямо передбачено протоколом.

Слід зазначити, що законодавством передбачено чіткі вимоги до форми і змісту протоколу та статуту. Невиконання встановлених вимог тягне за собою відмову у реєстрації та необхідність подальшого доопрацювання пакета документів. Тому більшість випадків відмови у реєстрації пов’язана саме із неправильним оформленням вказаних документів.

Порядок реєстрації броварського громадського об’єднання

Протягом 60 днів, з моменту створення об’єднання, вище вказані документи подаються до місцевого органу реєстраційної служби управління юстиції. У разі невиконання даної вимоги, об’єднання не буде вважатися створеним. Крім того, забороняється будь-яка діяльність від імені об’єднання, яке не легалізоване в установленому порядку.

В результаті розгляду документів може бути прийнято наступне рішення:

 • про реєстрацію;
 • про відмову у реєстрації;
 • про необхідність доопрацювання пакета документів;
 • про залишення пакета документів без розгляду.

У разі прийняття позитивного рішення, уповноважений орган вносить об’єднання до Реєстру громадських об’єднань, а у випадку створення юридичної особи також надсилає данні для її внесення до ЄДР і постановки на облік у органах статистики, доходів і зборів та ПФУ.

Рішення про прийняття повідомлення про створення об’єднання надсилається керівнику (представнику).

По результату реєстрації громадського об’єднання, отримаєте:

 1. виписку з ЄДР;
 2. свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання (за встановленою КМУ формою);
 3. один екземпляр статуту в відміткою про реєстрацію.

Таке громадське об’єднання має право затверджувати власну символіку, яка підлягає реєстрації в Укрдержреєстрі.

Згідно із новим законодавством для одержання статусу всеукраїнського громадського об’єднання необхідно мати відокремлені філії у більшості адміністративно-територіальних одиниць України. При створенні об’єднання засновники мають право вказати у його назві статус “всеукраїнське”. Далі необхідно пройти процедуру підтвердження даного статусу, шляхом подання відповідної заяви до органу реєстрації. Відомості про наявність підстав для залишення статусу “всеукраїнського” об’єднання перевіряються кожного року. У випадку виявлення порушень об’єднанню надається строк у 60 днів для приведення своєї діяльності у відповідність із законодавством. В протилежному випадку орган реєстрації прийме рішення щодо втрати об’єднанням всеукраїнського статусу.

Для здійснення державної реєстрації необхідно надати наступні документи та інформацію:

 1. найменування об’єднання та види діяльності;
 2. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників;
 3. копії установчих документів та виписку – для засновника, який є юридичною особою;
 4. інформація щодо членів правління;
 5. договір оренди юридичної адреси;
 6. доручення на ім’я нашого спеціаліста.

Спеціалісти нашої компанії оперативно забезпечать проходження процедури реєстрації, включаючи надання наступних послуг:

 • розробка установчих документів та всіх додаткових протоколів та рішень, зміст та форма яких чітко відповідатимуть вимогам законодавства;
 • здійснення державної реєстрації об’єднання та взяття його на облік у необхідних органах та фондах;
 • отримання документів, які підтверджують реєстрацію та взяття на облік;
 • супровід процедури отримання статусу неприбуткової організації та внесення її до відповідного Реєстру;
 • повна консультація з приводу подальшої діяльності об’єднання.

Законодавство, яке регулює питання реєстрації громадського об’єднання :

ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 № 755-IV;

ЗУ “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI;

Постанова КМУ “Про реєстрацію символіки громадського об’єднання” від 19.12.2012 № 1209.

Scroll to Top