Зміна складу засновників ТОВ

Коли відбувається купівля-продаж частки в статутному капіталі або коли учасника юридичної особи виключають з учасників, чи спадкоємці набувать в статутному капіталі юридичної особи, або ж коли відбувається добровільний вихід учасника з юридичної особи, виникають підстави для Зміни складу учасників юридичної особи.

Учасник ТОВ, ПП – це фізична особа, або юридична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі ТОВ, ПП згідно Статуту та уповноважена приймати важливі стратегічні рішення в розвитку підприємства. Наприклад, змінити редакцію статуту ТОВ, ПП, рішення про зміну керівника, затвердження планів та бізнес планів, ліквідації бізнесу та інше – це виключна компетенція Учасників.

Права Учасників (Засновників) повинні бути чітко прописані в Статуті, особливо, якщо йде мова про Приватне Підприємство. Найголовнішим правом Учасника ТОВ, ПП – є право отримувати девіденди (прибуток) пропорційно свого внеску до статутного капіталу. Також учасники можуть на власний розсуд розпорядитися своєю часткою, в тому числі і продати, подарувати чи іншим чином відступити її.

Відмітимо, що поняття засновник та учасник не є тотожними. Не всі учасники є засновниками.
Як приклад, компанія заснована
фізичною особою, яка потім перепродає компанію іншій особі. У цьому випадку покупець частки буде учасником і власником, але не засновником, оскільки компанія може бути зареєстрована лише один раз. Тому правильніше говорити, що поняття учасника і власника в ТОВ або ПП є тотожними.

У яких випадках слід змінювати склад учасників (засновників)?

 • у випадку коли до складу Учасників вводять нового Учасника;
 • у випадку купівлі-продажу, дарування частки в статутному капіталі тощо ;
 • у випадку виходу одного із Власників зі складу Учасників;

Послуга зі зміни засновника включає в себе

 • консультування щодо процедур та процесів зміни складу учасників ТОВ та ПП;
 • підготовку нових редакцій статутів, протоколів загальних зборів учасників, рішень власників, довіреностей, заяв тощо;
 • • нотаріальне засвідчення підписів на статуті, акті приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ/заяві про вихід з учасників ТОВ;
 • організація купівлі-продажу, відсуплення частки у статутному капіталі.
 • реєстрація в стислі терміни змін засновника у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Скільки коштує зміна складу учасників ТОВ або ПП під ключ в Києві або Київській області?

7000 грн. (3-5 робочих дні) з одним учасником.

9000 грн. (2-3 робочих дні) з одним учасником.

За кожного додаткового учасника треба буде сплатити додатково 800 грн.

До вартості послуги зі зміни складу учасників юридичної особи включено:

 • сплату зборів та мита за державну реєстрацію зміни складу учасників ;
 • • сплату послуг інших державних установ;
 • послуги нотаріуса (розраховані на одного учасника)
 • винагороду за наші послуги;

Строк проведення реєстрації змін складу учасників не розпочинається:

 • доки не буде отримано усієї необхідної інформації та не затвердиться редакція статуту;
 • доки не буде нотаріального завірення підпису на статуті;
 • доки не буде оформлена нотаріальна заява про відступлення частки чи купівлі-продажу, або дарування;
 • доки не буде підписано усіх необхідних документів, протоколів, заяв, довіреності, реєстраційних карток.

Реєстрації змін у складі учасників не розпочинається до:

 • отримання всієї необхідної інформації та затвердження нової редакції статуту;
 • засвідчення справжності підписів на статуті, акті приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ/заяві про вихід з учасників ТОВ;
 • моменту подання нотаріальної заяви про передачу, продаж або дарування частки,
 • моменту підписання необхідних документів, протоколів, заяв, довіреностей та реєстраційних заяв.

Якщо серед учасників є іноземна юридична або фізична особа(нерезидент), будь ласка, зв’яжіться з нами. Ми назвемо вам вартість після проведення додаткової оцінки складності змін складу учасників-нерезидентів в вашому конкретному випадку.

Які документи необхідні для реєстрації змін складу засновників?:

 • копії внутрішніх паспортів нового та старого засновника;
 • фідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • за необхідності Довіреність на представництво Ваших інтересів з цього питання;
 • підписаний протокол загальних зборів учасників (підготовлений нашими юристами);
 • нотаріально завірені документи про передачу частки або договори дарування/придбання;
 • нотаріально завірена нова редакція Статуту.

Для юридичних осіб, учасником яких є нерезиденти, потрібні додаткові документи:

 1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру країни нерезидента, нотаріально завірена та апостильована;
 2. Довіреність на представника юридичної особи з правом продажу частки в статутному капіталі;
 3. Протокол загальних зборів, про намір продати частку в українській компанії.

Коли учасником виступає іноземна юридична особа – нерезидент, узгоджуйте необхідні документи додатково проконсультувавшись з нами по телефону.

Scroll to Top