Юридична компанія «ЮСП» проведе реєстрацію Зміни розміру статутного капіталу в сторону збільшення, для підприємств різних організаційно-правових форм ( ТОВ, ПП, т.д.).

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства, товариство має право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу.

Варто зазначити, що зменшення статутного капіталу товариства може бути добровільним або примусовим. Добровільна зміна статутного капіталу може бути наслідком виходу учасника з товариства (виключення) або зменшення частки одного чи всіх учасників у статутному капіталі. Відповідно до статті 144 Цивільного кодексу, примусове зменшення статутного капіталу відбувається у разі: Якщо учасники протягом року з моменту реєстрації підприємства не внесли або не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу підприємства. Та якщо вартість чистих активів підприємства після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року виявиться меншою за розмір заявленого статутного капіталу, та якщо учасниками не прийнято рішення про внесення додаткових вкладів.

Послуга зі Збільшення розміру статутного включає в себе:

 • юридичну консультацюя, що спрямована на ознайомлення клієнта з вимогами законодавства та процесом зміни розміру статутного капіталу;
 • підготовка юристами компанії у відповідності до вимог законодавства Статуту в новій редакції та інших документів (протоколу, рішення власника, реєстраційні картки, доручення тощо);;
 • організацію зустрічі у нотаріуса для засвідчення справжності підпису учасника на Статуті та Протоколі загальних зборів учасників/Рішенні учасника;
 • проведення змін по ЄДР.

ВАРТІСТЬ ТА СТРОКИ

РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ВАРТІСТЬ5000 грн. (Строк 2-3 робочих дні)

ВАРТІСТЬ7000 грн. (Строк 3-5 робочих дні)

НЕОБХІДНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН:

 • Зазначити  новий розмір статуного капіталу, спосіб його формування (коштами чи майном, змішаний);
 • Зазначити  новий розподіл часток в статутному капіталі між учасниками ТОВ;
 • Паспортні дані, прописка та ІПН учасників, керівника ТОВ.

 НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 

Від учасників ТОВ, фізичних осіб:

 • копія  паспорта громадянина України чи закордонного паспорта (якщо особа нерезидент);
 • копія  ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків);
 • реєстаційна картка визначеної форми (без заповнення, підписується директором);
 • оригінал діючого Статуту.

Від учасників ТОВ юридичних осіб резидентів:

 • ксерокопія або сканкопія виписки з ЄДР;
 • довіреність представнику ТОВ, що буде підписувати протоколи, довіреності, заяви тощо (довіреність та протокол);
 • реєстаційна картка визначеної форми (без заповнення, підписується директором);
 • оригінал діючого Статуту;

Від учасників ТОВ юридичних осіб нерезидентів:

Необхідно надати нам  нотаріально завірені копії з апостильом в країні видачі, та з нотаріально завіреним перекладом на українську мову:

 • виписку з торгового реєстру, тощо;
 • довіреність представникау з повноваженнями підписувати всі необхідні документи для зміни статутного капіталу.
Scroll to Top