Переваги у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ при реєстрації та веденню бізнесу:

 • Власник (або засновник) буде нести відповідальність за діяльність ТОВ в межах внеску до статутного капіталу;
 • Законодавством детально врегульовано взаємовідносини, які виникають при управлінні та у діяльності ТОВ (навіть якщо вони не прописані в статуті);
 • На етапі створення, реєстрації та в процесі діяльності ТОВ,  ви понесете менше фінансових затрат в порівнянні з іншими  організаційно-правовими формами підприємств.
 • Можливість включити до 100 осіб  учасниками ТОВ.
Найбільш поширені запитання, щодо реєстрації ТОВ:
Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ
 • Згідно вимог чинного законодавства України, мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ не визначено. 
 • Формування статутного капіталу дозволяється протягом одного року з дня державної реєстрації ТОВ. 
 • Жодних документів для підтвердження наявності такого капіталу не вимагається. 
 • Раніше, потрібно було подавати довідку з банку про відкриття тимчасового рахунку для формування статутного капіталу, а в разі формування статутного капіталу майном – акт приймання-передачі майна до статутного капіталу. Ці документи більше не вимагаються реєстратором.
Скільки учасників (засновників) може мати ТОВ.
 • ТОВ може мати максимум 100 учасників.
Хто може бути учасником (засновником) ТОВ.
 • Засновниками (учасниками) ТОВ можуть бути громадяни України (резиденти), нерезиденти (іноземці) та юридичні особи – резиденти і нерезиденти України (іноземні юридичні особи).
Які зобов’язання  несуть учасники ТОВариства по зобов’язанням підприємства.
 • Відповідальність перед кредиторами, відповідальність за збитки за договорами та багато інших обтяжливих процесів, пов’язаних з діяльністю ТОВ, обмежуються лише розміром внесків учасників(засновників) до статутного капіталу ТОВ.
Приведемо приклад. 

Уявімо наступну ситуацію. Два засновники реєструють ТОВ. Формують в рівних долях статутний капітал загальним розміром 10000,00 грн. Кожен з засновників має внести суму по  5000,00 грн. 

При  веденні комерційної дільності, ТОВ заборгувало своїм постачальникам. Заборгованість безнадійна, яку неможливо повернути. 

Постачальники хочуть стягнути з урахуванням пені, трафів, неустойки, – 300 000 грн. 

В даному випадку, розміру статутного капіталу ТОВариства (10000,00 грн.), чого недостатньо для погашення заборгованності. 

При  цьому учасники несуть відповідальності усім своїм майном за діяльність ТОВ відповідно до чинного законодавства України.

На ТОВаристві окрім статутного капіталу немає іншого майна, що належить ТОВариству. Відповідно до стягнення доступне лише майно або кошти, що на рахунку ТОВ, або майно н а балансі. 

І коли цього не достатньо, то для стягнення доступні лише залишки від 10000 грн статутного капіталу ТОВ.

Отже, кредитори можуть отримати  лише 10000,00 грн .

В якій формі можуть бути внесений статутний капітал.
 • Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю може бути сформований у вигляді грошовій формі та/або майном, в тому числі авторськими правами на об’єкти інтелектуальної власності(патент на корисний винахід і т.п.) 
 • Засновники ТОВ мають право зробити це протягом одного року з моменту реєстрації. 

Процес реєстрації ТОВ.

Реєстрація ТОВ під ключ в Києві та Київській області нашими юристами,  відбувається наступним чином:

 • Юристи надають консультації щодо загального порядку та етапів реєстрації ТОВ; 
 • консультації з питань реєстрації ТОВ, в тому числі щодо документів, необхідних для реєстрації ТОВ, строків реєстрації, 
 • визначення виду діяльності за КВЕД, оподаткування, вибору печатки/штампів, підтвердження наявності найменування в Єдиному державному реєстрі, а також порядку та ходу реєстрації ТОВ. 
 • готуємо установчі документи (статут, протокол перших загальних зборів учасників, акти прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, якщо товариство створюється за рахунок внесків нерухомістю тощо).
 • організовуємо зустріч з нотаріусом та засвідчуємо підписи на статуті підприємства.
 • надаємо консультації щодо процедури відкриття тимчасового рахунку (якщо статутний капітал формується грошовими коштами).
 • Реєстрація ТОВ в Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підрозділі Державної адміністрації.
 • Реєстрація в органах статистики та отримання інформації про основних видів діяльності з ЄДРПОУ.
 • Реєстрація в податковій та отримайте статус платника ПДВ або єдиного податку для вашої компанії; після отримання статусу платника ПДВ або єдиного податку отримайте витяг з реєстру платників ПДВ або єдиного податку.
 • Виготовлення високоякісних печаток з трьома категоріями захисту.

Вартість реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «під ключ»  залежить від тривалості реєстрації  і становить  4 000 грн. «під ключ»

Строк реєстрації ТОВ: від 3 робочих днів (з одним учасником) Присвоєння статутсу платника ПДВ та єдиного податку збільшує строк до 5-ти робочих днів.

4 000 грн. “під ключ” включає:

 • Послуги державних установ та органів.
 • Сплату наших послуг.
 • Сплату нотаріальних послуг (нотаріальне засвідчення підпису на статуті).

У цю вартість не входить:

 • юридична адреса (Ви можете вигідно придбати в нас, юридичну адресу не масової реєстрації).
 • банківські послуги у зв’язку з відкриттям рахунку (включаючи нотаріальне засвідчення підпису на банківській картці).

В строки реєстрації не враховується:

 • Час, необхідний для збору необхідних даних та інформації, а також для засвідчення підписів на статуті.
 • Отримання витягу з реєстру платників ПДВ та/або реєстру платників єдиного податку.

Яка інформація від Вас необхідна для реєстрації ТОВ.

Для того, щоб зареєструвати ТОВ “під ключ”, необхідно визначити з наступним:

 1. Придумати декілька варіантів назви ТОВ(на випадок, якщо одна з назв зайнята).
 2. Вказати види економічної діяльності згідно КВЕД і визначити один основним.
 3. Визначити розмір статутного капіталу ТОВ та порядок розподілу часток  статутного капіталу між засновниками.
 4. Визначитись з формою внеску до статутного капіталу (грошові кошти, нерухомість або інтелектуальна власність).
 5. Вказати юридичну адресу (може бути зареєстрована за місцем реєстрації (місцем проживання) одного з учасників).
 6. Вказати систему оподаткування (ПДВ, єдиний податок, загальна система).

Необхідні документи для реєстрації ТОВ.

Резиденти (громадяни України) та нерезиденти (іноземні громадяни) повинні подати копії наступних документів:

 • Паспорт
 • Номер ідентифікаційного коду.

Юридичні особи зареєстровані в Україні повинні подати ксерокопії наступних документів:

 • Виписка з Єдиного державного реєстру.
 • Виписка з Єдиного державного реєстру, що містить відомості про фізичну особу – засновника юридичної особи.
 • Довідка з органів статистики.
 • Копія статуту.
 • Документи, що стосуються осіб, які підписують статут (довіреність та протокол про призначення).

Іноземні (засновані за кордоном) юридичні особи повинні надати нотаріально засвідчені копії документів, апостильвані в країні походження, з перекладом на українську мову що засвідчений  нотаріально:

 • Витяги з торговельних, банківських та судових реєстрів, довідки тощо.
 • Довіреність від особи, яка підписує статут.Якщо присутність учасника є обов’язковою

ПРИСУТНІСТЬ засновників  ПОТРІБНА:

 • Для поінформовання та ухвалення етапів реєстрації ТОВ та строків;
 • Під час завірення підписів на Статуті, підписання протоколу(рішенні), акту (при наданні нотаріальної довіреності на наших юристів).

По результату реєстрації ТОВ під ключ в Києві та Київській області, ви отримаєте пакет документів, що включатиме:

 • Протокол загальних зборів учасників №1 (про створення ТОВ)
 • Виписка з єдиного державного реєстру
 • Статут ТОВ
 • Довідка з Державної служби статистики (довідка з колишнього ЄДРПОУ)
 • Реєстрацію ТОВ як платника ПДВ або єдиного податку
 • Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ (У випадку формування капіталу ТОВ майном )
 • Печатку  ТОВ з захистом (замовляється додатково)
Scroll to Top