Зміна КВЕД

Вхідна інформація щодо КВЕДів та змін у видах діяльності за КВЕД.

 

Для чого викоритстовуються види економічної діяльності юридичних осіб та підприємців?
Види економічної діяльності – це перш за все, критерії (параметри), які розрізняють суб’єктів відповідно до напрямку їх практичної діяльності. Основні види економічної діяльності конкретно класифіковані в спеціальній класифікаційній таблиці, яка називається “Класифікаційна таблиця видів економічної діяльності” (далі – КВЕД), що затверджена наказом Державної служби статистики України.

Види економічної діяльності це в першу чергу критерій (параметр), який розділяє суб’єктів господарювання за спрямуванням їх практичної діяльності.  Основні види економічної діяльності  спеціально згрупували у спеціальний класифікатор, що називається “Класифікатор видів економічної діяльності” (надалі буде застосовуватися абревіатура КВЕД), що затверджені наказом Державною службою статистики України.

Основною метою КВЕД є ідентифікація та кодування основних та другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

КВЕД охоплює види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (“юридичних осіб”), які згруповані в класи на вищих рівнях класифікації.

КВЕД базується на ієрархічній системі кодування з використанням літерно-цифрових кодів. Літерне позначення кожного розділу використовується як рубрикатор і не використовується для кодування; більш детальні частини розділів КВЕД (підрозділи, групи та класи) позначаються цифровими кодами.

 Як впливає вид економічної діяльності на ведення бізнесу?

Код діяльності за КВЕД може впливати на ваше податкове навантаження. Залежно від обраного виду діяльності юридичним особам присвоюється категорія ризику, яка враховується при сплаті консолідованих внесків на соціальне страхування (пенсійних внесків).

Відповідно, чим нижчий клас ризику, тим менший відсоток єдиного соціального внеску до сплати. Тому слід бути уважним при виборі КВЕДу, оскільки необізнаність може призвести до фінансових втрат.

Можливість працювати на обраній вами спрощеній групі оподаткування Єдиного Подату, прямо корегується відповідністю КВЕДів положенням Податкового кодексу.

   ВАРТІСТЬ зміни видів економічної діяльності

   (додати нові чи виключити непотрібні):

   3500 грн (Строк 2-3 робочих дні) – без внесення змін до статуту.

   6000 грн (Строк 3-4 робочих дні) – зі змінами до статуту.

   Які документи та інформація потрібні для зміни КВЕД?

   1. Визначитися з кодами КВЕД та їх кількістю;
   2. Копія виписки з єдиного державного реєстру;
   3. Підписана реєстраційна картка (підпис на кожній сторінці). Реєстраційна картка заповнюється нашими юристами;
   4. Оригінал попередньої довідки з управління статистики;
   5. Довіреність на наших юристів;

     Додатково при зміні Статуту:

   1. Оригінал діючого Статуту;
   2. Нова редакція статуту з завіреними підписами учасників;
   3. Реєстраційна карта форма №  3.

   Після проведення реєстраційної дії зі зміни КВЕДів ви отримаєте?

   1. Витяг з ЄДР з оновленими КВЕДами;
   2. Нову редакція Статуту (у разі зміни статуту).
   Scroll to Top