ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ:

60 днів – 7000 грн.

Реорганізація юридичної особи – це зміна організаційно-правової форми, заміна власників корпоративних прав, ліквідація окремих юридичних осіб або створення на базі вже існуючої юридичної особи окремої нової, наслідком чого є передача або прийняття  майна і коштів.

Реорганізація може проводитись шляхом:

Приєднання – це приєднання однієї або декількох юридичних осіб до іншої юридичної особи. При цьому ці особи припиняють своє існування, а їх права та обов‘язки переходять до юридичної особи, до якої вони приєдналися.

Злиття – об‘єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу, при цьому ці юридичні особи припиняються своє існування і передаються свої права та обов‘язки новоствореній юридичній особі.

Виділення – відокремлення однієї або більше юридичних осіб від однієї існуючої юридичної особи (створення дочірніх підприємств, відокремлення структурних підрозділів); новостворена юридична особа має ті ж самі юридичні права і обов‘язки, що й головне підприємство.

Поділу – виникнення двох або більше нових юридичних осіб шляхом поділу існуючої юридичної особи, яка припиняє своє Існування; при цьому новостворені юридичні особи є правонаступниками у частині, обумовленої їх статутними фондами.

Перетворення – зміна юридичною особою юридично-правової форми без припинення існування. При перетворенні завжди має місце правонаступництво.

Ми допоможемо Вам обрати найоптимальніший варіант реорганізації, виходячи з її мети та особливостей вже існуючих субєктів господарювання.

Термін та вартість послуг уточнюйте у спеціалістів нашої компанії.

Scroll to Top