Вартість послуги – від 6500 грн.

Реєстрація об’єднання підприємств в Києві та Київській області.

Об’єднання підприємств являється юридичною особою, до складу якої увійшли два або більше суб’єктів господарювання задля спільної економічної, наукової та іншої діяльності. Законодавством України передбачено різні форми, в яких об’єднання може функціонувати. Це дозволяє підприємствам обрати найбільш оптимальний варіант їх дій – поєднувати свої матеріальні ресурси, кооперувати свою діяльність в рамках певних функцій чи передавати управлінські функції об’єднанню і так далі.

Колектив юридичної компанії “ЮСП” допоможе обрати максимально прийнятний для вас різновид об’єднання, підготувати усі необхідні документи та провести реєстраційні дії швидко та за мінімальної вашої участі.

Документи для реєстрації об’єднання підприємств в Києві та Київській області.

Необхідний для реєстрації пакет документів залежить від виду об’єднання, яке планується зареєструвати.

Законодавством передбачена наступна класифікація об’єднань підприємств:

  1. В залежності від порядку створення.

1.1. Господарське об’єднання створене підприємствами на добровільній основі. В даному випадку підприємства-засновники об’єднання повинні затвердити установчий договір, а в деяких випадках і статут об’єднання.

1.2. Державне (комунальне) об’єднання створене державними (комунальними) підприємствами за ініціативою компетентних владних органів. В цьому випадку державний орган, який ініціює створення об’єднання, приймає відповідне рішення та затверджує його статут.

2. В залежності від організаційно – правової форми.

2.1. Консорціум – об’єднання, що створюється на тимчасовій основі для досягнення конкретної спільної мети (після чого його діяльність припиняється). Створення консорціуму передбачає обов’язкове затвердження статуту.

2.2. Корпорація – об’єднання, що передбачає передання йому певних повноважень щодо управління підприємствами – засновниками. Тобто фактично корпорація не виконує виробничу функцію, а лише управлінську.

2.3. Концерн – об’єднання, що діє на основі статуту, до складу якого входить одне чи декілька підприємств, від яких фінансово залежать усі інші учасники. Крім того, концерн передбачає централізацію деяких управлінських та представницьких функцій, а також відсутність можливості входити до двох концернів одночасно.

2.4. Асоціація – об’єднання, що функціонує на основі договору, та передбачає централізоване поєднання визначених управлінських чи виробничих функцій. Реєстрація асоціації приваблива тим, що виключається втручання асоціації в підприємницьку діяльність її засновників.

Порядок реєстрації об’єднання підприємств в Києві та Київській області.

Об’єднання підприємств, оскільки вони є юридичними особами, підлягають державній реєстрації в загальному порядку. Більш детально з процедурою реєстрації юридичних осіб ви можете ознайомитись на нашому сайті.

В даній статі наведемо лише перелік певних особливостей, які потрібно враховувати при реєстрації об’єднання підприємств:

  1. до загального переліку документів для реєстрації господарського об’єднання, додається установчий договір, затверджений підприємствами-засновниками;
  2. рішення про створення господарського об’єднання приймається підприємствами-засновниками та затверджується ними. Рішення про створення державного (комунального) об’єднання приймає уповноважений владний орган, який також затверджує статут;
  3. обов’язковою умовою є погодження установчого договору (рішення про створення) та статуту з Антимонопольним комітетом України.

Учасник державного (комунального) підприємства не може вийти з його складу, увійти до складу іншого об’єднання чи припинити свою діяльність без дозволу цього об’єднання.

Юристи ЮК “ЮСП” оперативно забезпечать проходження всіх необхідних реєстраційних дій, включаючи надання наступних послуг:

  • розробка установчих документів та всіх додаткових протоколів та рішень, зміст та форма яких чітко відповідатимуть вимогам законодавства;
  • здійснення державної реєстрації юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, а також взяття її на облік у необхідних органах та фондах;
  • отримання документів, які підтверджують реєстрацію та взяття на облік;
  • погодження установчих документів з Антимонопольним комітетом України;
  • супровід процедури отримання статусу неприбуткової організації та внесення її до відповідного Реєстру;
  • повна консультація з приводу подальшої діяльності організації.

Законодавство, що регулює діяльність:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;

ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 № 755-IV.

Scroll to Top