Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2018-10-23__00.00.00.png

Щоб ви могли орінєнтуватися в відмінностях кооперативів, ми зробили зручну підбірку даних по цій темі. Далі ви взнаєте головне про кооперативи.

Кооператив – це утворене юридичними або фізичними особами об’єднання, створене на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності, з метою задоволення їх соціальних, економічних та інших потреб та діє на принципах самоврядування.

За напрямами діяльності кооперативи бувають:

 • Житлово-будівельні;
 • Садово-огородні;
 • Гаражні;
 • Торговельно-закупівельні;
 •  Транспортні;
 •  Освітні;
 •  Туристичні;
 •  Медичні;
 •  Інші…

Статутний фонд кооперативу поділяється на паї. Кожен учасник кооперативу незалежно від його участі (паю) у статутному фонді кооперативу має один голос.

За характером діяльності і завдань виділяють наступні  види кооперативів, що реєструють у Києві та Київській області:

 • Обслуговуючий – утворюється шляхом об’єднання юридичних і фізичних осіб з метою надання послуг та здійснення господарської діяльності, в основному членам кооперативу, а також іншим особам (не більше 20 відсотків загального обороту кооперативу);
 • Виробничий кооператив – створюється для спільної виробничої або іншої господарської діяльності шляхом об’єднання фізичних осіб з метою отримання прибутку, на принципах їх обов’язкової трудової участі;
 • Споживчий кооператив (споживче товариство) – утворюється шляхом об’єднання юридичних і фізичних осіб для виробництва продукції, торгівлі, заготівлі сировини, сільськогосподарської продукції та інших послуг з метою задоволення споживчих потреб своїх членів.

Членами кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, і нерезиденти. Членів кооперативу має бути не менше 3 (трьох).

Переваги кооперативів:

 •  Відкрита участь, добровільне членство; 
 • рівноправна участь і контроль, за принципом «один член кооперативу – один голос»; 
 •  пайовий капітал – кооперативу формується тільки членами кооперативу; 
 •  пайові виплати – розподіляються між членами кооперативу, пропорційно обсягу роботи, виконаної кооперативом; 
 • організована форма взаємодопомоги, взаємопомічі; 
 • захист соціальних та економічних прав і інтересів, членів кооперативу.

Процедура реєстрації кооперативів складається з наступних етапів:

 •  проведення установчих зборів засновників кооперативу;
 •  проведення загальних зборів членів кооперативу; 
 • складання пакету статутних документів кооперативу, на основі наданих засновниками даних; 
 • реєстрація та отримання виписки з ЄДР про пролведення державної реєстрації кооперативу, та постановка на облік в податковій та статистиці; 
 • підготовка пакету документів, необхідних для відкриття тимчасового рахунку кооперативу в банківській установі для формування пайового фонду кооперативу (для виробничих кооперативів);

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ПО РЕЄСТРАЦІЇ КООПЕРАТИВУ

від 8000 грн. ( Строк від 2 р.д. – 1 міс.) під Ключ.

Для реєстрації кооперативу необхідно надати наступну інформацію:

 •   Найменування кооперативу;  порядок формування статутного капіталу та його форми;  тип кооперативу; 
 •  напрямки діяльності кооперативу; список осіб, які займають керівні посади в кооперативі; 
 •  телефон, який заноситься до реєстру і буде використовуватися держустановами в якості контактного.

Документи від посадових осіб, необхідні для реєстрації кооперативу:

 •  копії паспортів директора і головного бухгалтера; 
 •  копії ідентифікаційних номерів директора та головного бухгалтера.

Документи від засновників, фізичних осіб:

 •   копії паспортів засновників  копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера.

Документи від засновників, юридичних осіб:

 •  виписка з ЄДР; 
 • копії установчих документів (статуту, протоколу);
 •  документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи – засновника

Документи для нерезидентів,  фізичних осіб:

 •   копія паспорта із зазначенням адреси реєстрації, з перекладом на українську мову, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Документи юридичних осібнерезидентів:

 •  нотаріально завірена копія документа,
 • що підтверджує реєстрацію юридичної особи – засновника в країні місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру, сертифікат тощо); 
 • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником; 
 • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи – засновника (рішення про призначення директора і нотаріально завірена копія статуту, або нотаріально завірена довіреність на представника).

 документи від посадових осіб, необхідні для реєстрації кооперативу:

 •  копії паспортів директора і головного бухгалтера;
 •  копії їх довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

РЕЄСТРАЦІЯ КООПЕРАТИВІВ У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВКЛЮЧАЄ:

 • консультацію по питаннях реєстрації та діяльності кооперативу;
 • підготовку пакету документів, необхідних для реєстрації кооперативу;
 • нотаріальні послуги;
 • сплату мита, інших офіційних зборів і платежів;
 • реєстрацію кооперативу вЄДР та всіх інстанціях;
 •  отримання статусу неприбуткової організації (крім виробничих кооперативів);
 • виготовлення печатки;
 • оплата за послуги ЮК “ЮСП”.
Scroll to Top