Юридична компанія «ЮСП» проведе реєстрацію Зміни розміру статутного капіталу в сторону зменшення, для підприємств різних організаційно-правових форм ( ТОВ, ПП, т.д.).

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства, товариство має право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу.

Варто зазначити, що зменшення статутного капіталу товариства може бути добровільним або примусовим. Добровільна зміна статутного капіталу може бути наслідком виходу учасника з товариства (виключення) або зменшення частки одного чи всіх учасників у статутному капіталі. Відповідно до статті 144 Цивільного кодексу, примусове зменшення статутного капіталу відбувається у разі: Якщо учасники протягом року з моменту реєстрації підприємства не внесли або не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу підприємства. Та якщо вартість чистих активів підприємства після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року виявиться меншою за розмір заявленого статутного капіталу, та якщо учасниками не прийнято рішення про внесення додаткових вкладів.

Послуга зі Зменшення розміру статутного включає в себе:

 • юридичну консультацюя, що спрямована на ознайомлення клієнта з вимогами законодавства та процесом зміни розміру статутного капіталу;
 • підготовка юристами компанії у відповідності до вимог законодавства Статуту в новій редакції та інших документів (протоколу, рішення власника, реєстраційні картки, доручення тощо);;
 • організацію зустрічі у нотаріуса для засвідчення справжності підпису учасника на Статуті та Протоколі загальних зборів учасників/Рішенні учасника;
 • проведення змін по ЄДР.

ВАРТІСТЬ ТА СТРОКИ

РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ВАРТІСТЬ – 5000 грн. (Строк 3-5 робочих дні)

ВАРТІСТЬ – 7000 грн. (Строк 2-3 робочих дні)

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” (далі за текстом – Закон) товариство наділене правом як збільшувати, так і зменшувати розмір статутного капіталу (далі – СК). Варто відзначити, що зменшення статутного капіталу підприємства може відбуватися в добровільному та обов’язковому порядку. Добровільна зміна статутного капіталу можлива внаслідок виходу (виключення) учасника з товариства або шляхом зменшення частки у статному капіталі одного чи всіх учасників. Обов’язкове зменшення розміру статутного капіталу, згідно ст. 144 ЦК, відбувається у випадку:

 • Якщо учасники протягом року з моменту реєстрації підприємства не внесли або не повністю внесли свої вклади до статутного капіталу підприємства.
 • Якщо вартість чистих активів підприємства після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року виявиться меншою за розмір заявленого статутного капіталу, та якщо учасниками не прийнято рішення про внесення додаткових вкладів.

Порядок зменшення статутного капіталу ТОВ в місті Києві

Процедура зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю в Броварах передбачає наступний порядок дій:

 1. Прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу. Прийняте рішення оформляється протоколом, в якому зазначається порядок та строки повернення учасникам грошових коштів або майна.
 2. Проведення реєстраційних дій по включенню відповідних змін до ЄДР.
 3. Повідомлення кредиторів товариства про зменшення статутного капіталу. Відповідно до ст. 144 ЦК України товариство зобов’язане надіслати вказане повідомлення всім кредиторам не пізніше триденного строку з дня прийняття рішення загальними зборами. Повідомлення повинне містити строк для пред’явлення кредиторами вимог.
 4. Публікація повідомлення в бюлетені.
 5. Через три місяці після публікації повідомлення щодо зменшення статутного капіталу товариство може здійснити повернення учаснику (учасникам) грошових коштів або майна.

Документи та відомості, які будуть необхідні для зміни статутного капіталу товариства:

 1. Виписка з ЄДР.
 2. Статут у старій редакції з усіма змінами.
 3. Нова редакція статуту.
 4. Реєстраційна картка.
 5. Протокол реєстрації учасників.
 6. Протокол загальних зборів.
 7. Доручення.
 8. Платіжні документи, що підтверджують оплату реєстраційного збору та публікацію повідомлення.
 9. Новий розподіл вкладів між учасниками та новий розмір статутного капіталу товариства.

Послуга із зменшення статутного капіталу підприємства включає:

 1. Надання консультації щодо процедури зменшення СК, вимог до документів та їх переліку.
 2. Підготовку комплекту документів (протоколів, статуту, доручення, реєстраційної картки, заяв тощо).
 3. Супровід замовника при нотаріальному оформленні установчих документів.
 4. Подачу документів до реєстраційної служби.
 5. Сплату реєстраційного збору.

Документи які отримаєте після надання послуг:

 • Протокол загальних зборів.
 • Опис про проведення реєстраційної дії із зменшення СК.
 • Стару та нову редакції статутів
Scroll to Top